• м.Миколаїв, вул. Адміральська, 22
  • (0512) 37-09-32

Перелік публічної інформації

Перелік публічної інформації, яка знаходиться у володінні департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської облдержадміністрації
 

1. Стратегія розвитку Миколаївської області на період до 2020 року

2. План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року

3. Програма економічного і соціального розвитку Миколаївської області  на 2015-2017 роки «Миколаївщина – 2017»

4. Аналітична інформація щодо соціально-економічного розвитку області в цілому у розрізі галузей економіки та міст і районів

5. Звіт з оцінки результативності реалізації Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року та Плану заходів з іі реалізації за звітний період

6. Аналітична інформація щодо виконання заходів Державної стратегії регіонального розвитку на відповідний рік за звітний період

7. Інформація щодо обсягів валового регіонального продукту та номінальних та реальних доходів населення в цілому по області, валової доданої вартості в цілому по області та в розрізі окремих видів економічної діяльності

8. Аналітична інформація щодо аналізу показників комплексної оцінки соціально-економічного розвитку Миколаївської області районів та міст обласного значення

9. Інформація щодо Паспорту Миколаївської області

10. Аналітична інформація щодо розвитку промислового комплексу області в цілому та у розрізі основних видів промислової діяльності

11. Інноваційний розвиток промислових підприємств області в цілому, у розрізі окремих видів промислової діяльності та міст і районів області

12. Інвестиційні паспорти районів та міст області, до яких включено конкретні інвестиційні проекти та пропозиції

13. Інформаційні матеріали про регіональні, національні та міжнародні виставково-ярмаркові заходи

14. Інформація щодо експортного та інвестиційного потенціалу Миколаївської області

15. Інвестиційні пропозиції підприємств області, які потребують залучення іноземного капіталу

16. Інформаційні матеріали щодо проектів міжнародної  технічної допомоги, які реалізуються в Миколаївській області

17. Інформація про виконання плану заходів з інплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союхом, Європейсмьким Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки в Миколаївській області

18.Аналітична інформація щодо розвитку споживчого ринку

19. Аналітична інформація щодо цінової ситуації на споживчому ринку області

20. Інформація про кількість підприємств роздрібної торгівлі області

21. Інформація про розміщення роздрібних ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів на території області

22. Інформація щодо граничного рівня рентабельності при виробництві хліба; борошна; за надання в оренду торгових приміщень (площ), устаткування у торговельних об’єктах, на ринках; граничних торговельних надбавок (націнок) на продукцію громадського харчування, що реалізується в навчальних закладах; на основні групи продовольчих товарів; регулювання оптово-відпускних цін на основні продовольчі товари  шляхом декларування їх змін (інформація станом до 30.09.2016 - термін дії Постанови КМУ призупинено  на 3 місяці)

23. Інформація про проведення конкурсів у сфері торгівлі, ресторанного господарства, побутових  послуг

24. Граничний розмір плати за проживання в гуртожитках, що знаходяться у спільному користуванні кількох осіб

25. Інформація щодо тарифів на інвентаризацію нерухомого майна

26. Інформація про реалізацію на території області державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності

27. Програма розвитку малого і середнього підприємництва  у Миколаївській області на 2015-2016 рр.

28. Інформація про хід виконання  Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Миколаївській області на 2015-2016 рр.

29. Інформація про роботу Регіональної ради підприємців при облдержадміністрації

30. Інформація про напрямки діяльності регіональних ландшафтних парків області, як установ, що знаходяться в оперативному управлінні департаменту економічного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації

31. Річний звіт про використання коштів обласного цільового фонду охорони навколишнього природного середовища

32. Інформація щодо оголошення департаментом економічного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців

33. Інформація про проведення у департаменті щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий держслужбовець»

34. Графіки проведення особистих та особистих виїзних прийомів громадян директором та заступниками директора департаменту – начальниками управлінь департаменту економічного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації

35. Графіки проведення «гарячих ліній» з громадянами директором та заступниками директора департаменту – начальниками управлінь департаменту економічного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації

36. Графіки функціонування телефону довіри департаменту економічного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації

37. Порядок проведення прямих телефонних «гарячих ліній» директором департаменту та заступниками директора департаменту – начальниками управлінь департаменту економічного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації

38. Порядок організації та проведення особистих та особистих виїзних прийомів громадян директором департаменту та заступниками директора департаменту – начальниками управлінь департаменту економічного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації

39. Порядок роботи з повідомленнями, що надходять за телефоном довіри департаменту економічного розвиткута регіональної політики облдержадміністрації

40. Звіти про підсумки роботи із зверненнями громадян в департаменті економічного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації

41. Звіти про відпрацювання вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" стосовно запитів на інформацію, що надійшли до департаменту економічного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації

42. Інформаційна довідка щодо стану реалізації проектів, які фінансувались за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) в Миколаївській області в 2015 році

43. Рейтинги проектів, які приймали участь в попередньому конкурсному відборі інвестиційних програм та проектів, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) у 2016 році

44. Перелік проектів, які пройшли попередній конкурсний відбір та затверджені до фінансування за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) у 2016 році 

JooMix