• м.Миколаїв, вул. Адміральська, 22
  • (0512) 37-09-32

Сфера якості продукції та послуг

 Прес-реліз
 Семінар на тему «Ділова досконалість – основа успішності та конкурентоспроможності компаній і економік» за участю Української асоціації якості

  23 березня 2016 року Миколаївською облдержадміністрацією та  державним підприємством «Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (ДП «Миколаївстандарт-метрологія»)  проведено регіональний семінар за участю Української асоціації якості. Місце проведення: м. Миколаїв,  вул. Адміральська, 22. Миколаївської ОДА, сесійна зала.
   В роботі семінару прийняли участь представники бізнесових кіл Миколаївщини, державних підприємств і організацій регіону, райдержадміністрацій та інших органів влади, студенти та викладачі вищих навчальних закладів міста Миколаєва.
  Семінар присвячений обговоренню актуальних проблем у сфері ділової досконалості і конкурентоспроможності та можливі шляхи їх розв’язання.
  У зв’язку із вступом в силу з 1-го січня  2016 року угоди з ЄС щодо зони вільної торгівлі, для збереження підприємств і організацій регіону необхідно якнайшвидше забезпечити їх докорінне удосконалення на засадах сучасних європейських підходів і кращих ділових практик та досягти зменшення їх відставання від провідних компаній розвинених європейських країн. Інакше є великий ризик, що вони можуть бути витіснені з власного ринку більш досконалими компаніями з країн ЄС. 
  Лектор - Калита Петро Якович, відомий громадський діяч, вчений і системний аналітик у сфері ділової досконалості і якості. Має міжнародне визнання. У 1999 році Всесвітня рада якості (WQC) присудила йому нагороду «Людина якості року» на планеті (за видатне керівництво, видатні досягнення у баченні, передбаченні і рішучості). Засновник та лідер руху за ділову досконалість і якість в Україні. Президент Української асоціації якості та Клубу лідерів якості України. Голова Ради Української хартії «За ділову досконалість і якість» і Координаційної ради громадських об'єднань України з питань якості, досконалості, соціальної спрямованості та сталого розвитку. Член Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України. Голова Комітету з питань якості, досконалості, конкурентоспроможності та сталого розвитку Громадської ради при Мінекономрозвитку України. Віце-президент УСПП.
  Українська асоціація якості (УАЯ) - національне професійне неурядове об`єднання у сфері якості і ділової досконалості. Створено у 1989 р. в «надрах» Академії наук України за підтримки Держстандарту. Об`єднує понад 450 провідних компаній України.
  УАЯ має міжнародне визнання. Вона є національним представником Європейської організації якості (EOQ) та національним партнером Європейського фонду менеджменту якості (EFQM). а також базовою організацією Міжнародної гільдії професіоналів якості та Клубу лідерів якості країн Центральної і Східної Європи (ЦСЄ). Є лідером у сфері якості в Україні і одним з провідних лідерів у регіоні ЦСЄ. Однією з перших в Україні УАЯ приєдналася до Глобального договору ООН з корпоративної соціальної відповідальності. 
Семінар проведено у вигляді відповідей на наступні питання:
•   Які у світі тенденції у сфері виробництва продукції (надання послуг), орієнтовані на забезпечення безпеки, якості та конкурентоспроможності?
•   Що розуміють у світі під «досконалістю» організацій (підприємств, установ) та у що виливається їх «недосконалість»?
•   В чому різниця між «досконалістю організацій» і «технічним регулюванням»?
•   Чому удосконалення організації є критично важливим для перетворення України в розвинуту європейську державу?
•   Достатньо провести в Україні успішну «дерегуляцію», щоб досягти конкурентоспроможності на європейських ринках?
•   У чому відмінності між діловими культурами організацій України та організацій розвинених європейських країн?
•   Що потрібно знати про системний менеджмент, зокрема щодо цільового системного менеджменту, регламентованого міжнародними стандартами?
•   Чому чинна в Україні Концепція державної політики у сфері управління якістю продукції, процесів і послуг є помилковою і не може бути ефективною?
•   Чому в Україні склалася вкрай незадовільна ситуація у сфері ділової досконалості організацій (підприємств, установ)?
•   Що потрібно зробити, щоб в Україні ситуація змінилася в кращу сторону і була досягнута конкурентоспроможність вітчизняних підприємств і економіки?
•   Чи є в Україні позитивний досвід, який може бути покладений в основу перетворень у сфері якості та ділової досконалості?
•  Які особливості розгортання руху за ділову досконалість на рівні регіону?

22 травня 2015 року в Києві відбувся 9-й Всеукраїнський з’їзд якості. Головна мета З’їзду, який пройшов під девізом “Якість як національна ідея України”, – виробити загальнонаціональні підходи до підвищення ділової досконалості українських підприємств, організацій і установ як вирішального фактору забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної економіки та поліпшення якості життя громадян України.
 
Організаторами З’їзду виступили: Українська асоціація якості (УАЯ), УСПП, Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України та Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця. З’їзд підтримали: Мінекономрозвитку, Мінрегіону, Мінагрополітики, Мінсоцполітики, Мінприроди, Міноборони, МОН, МЗС, Мінмолодьспорту, а також ряд державних служб, агентств, комітетів і інспекцій, місцевих органів виконавчої влади і самоврядування, провідних всеукраїнських громадських організацій, зокрема об`єднань промисловців і підприємців. У роботі З’їзду взяли участь 186 делегатів та понад 40 гостей.
 
Обговоривши стан, проблеми і перспективи у сфері якості, а також пріоритетні напрями поліпшення якості продукції (послуг) та підвищення ділової досконалості й конкурентоспроможності українських підприємств, організацій і установ, делегати з’їзду відзначили, що за період, який пройшов після 8-го З’їзду, в Україні здійснено ряд заходів щодо поліпшення ситуації у цій сфері. Разом з тим, на сьогоднішній день ще існує низка суттєвих проблем, які потребують розв’язання на державному рівні, об’єднання та консолідації органів влади і громадськості для забезпечення інноваційного розвитку економіки й підвищення якості життя громадян України. 
 
В умовах глобалізації світової економіки є нагальна потреба суттєвого прискорення процесів поліпшення якості управління у загальнодержавному масштабі та підвищення ефективності функціонування і конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, організацій і установ.
 
Керуючись настановами Президента України щодо перетворення держави на процвітаючу країну, зважаючи на прагнення України інтегруватися до ЄС та на адміністративну й економічну реформи, що проводяться в країні, 9-й Всеукраїнський з’їзд якості звертається до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України з пропозицією: 
- врахувати Резолюцію 9-го Всеукраїнського з’їзду якості при реалізації реформ, національних і державних програм, прийнятті нормативно-правових актів, дати доручення з їх використання центральним та місцевим органам виконавчої влади; 
- зважаючи на те, що ділова досконалість підприємств, організацій і установ – це головна ланка, за яку можна витягнути ланцюг соціально-економічних проблем, ввести на законодавчому рівні формулу «Чим досконаліша організація, тим комфортніше їй в Україні» та зробити усе можливе для мотивації розвитку масового руху за ділову досконалість і якість;
- оголосити 2016–2018 роки в Україні роками ділової досконалості та якості, в межах яких передбачити проведення комплексу цілеспрямованих заходів, зокрема визначених у Резолюції З’їзду;
- передбачити навчання відповідальних працівників Адміністрації Президента України, Секретаріату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України та керівників галузевого і регіонального рівня сучасним знанням у сфері ділової досконалості і управління якістю як факторам підвищення якості державного та муніципального управління.
 
Додаток. Резолюція 9-го Всеукраїнського з’їзду якості на 8 арк.
JooMix